پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سیستم های خبره اثر کیت دارلینگتون – همایون موتمنی/علوم رایانه

2,500,000 ریال 2,350,000 ریال
سیستم های خبره اثر کیت دارلینگتون ترجمه همایون موتمنی