پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

طراحی شبیه سازی و تحلیل با ansys apdl بهروز باقری/انتشارات کیان

2,000,000 ریال 1,850,000 ریال
طراحی شبیه سازی و تحلیل با ansys apdl اثر بهروز باقری
0 out of 5

کتاب طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی مواد با Comsol اثر مهندس بهروز باقری

575,000 ریال
کتاب طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی مواد با Comsol اثر مهندس بهروز باقری
0 out of 5

کتاب مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه باحل الاستیسیته وپلاستیسیته) اثر بهروز باقری

300,000 ریال
کتاب مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه باحل الاستیسیته وپلاستیسیته) اثر بهروز باقری
0 out of 5

مرجع کامل ansys برپایه تمرین های کاربردی مکانیک وعمران اثر بهروز باقری

550,000 ریال
مرجع کامل ansys برپایه تمرین های کاربردی مکانیک وعمران اثر بهروز باقری