پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع سلطاندوست

1,900,000 ریال 1,790,000 ریال
فهرست مقدمه مترجم مقدمه مولف علایم اختصاری، نمادها و تبدیل واحدهای اندازه گیری استانداردهای مواد و مصالح احتراق حرارت و خواص گرمای مواد خواص هوا و بخار آب اتلاف حرارتبیشتر بخوانید