0 out of 5

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جلد اول( اصول و مبانی) ویرایش سوم اثر جان دافی ترجمه طاهری

2,110,000 ریال
مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جلد اول( اصول و مبانی) ویرایش سوم اثر جان دافی ترجمه طاهری کتاب Solar Engineering of Thermal Processes جامع ترین کتاب در زمینه کتاب های دانشگاهیبیشتر بخوانید
0 out of 5

مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جلد دوم( کاربردها و روشهای طراحی) ویرایش سوم اثر جان دافی ترجمه اسدی

2,000,000 ریال
مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی جلد دوم( کاربردها و روشهای طراحی) ویرایش سوم اثر جان دافی ترجمه اسدی   کتاب Solar engineering of processes جامع ترین کتاب در زمینه کتاب‌های دانشگاهیبیشتر بخوانید