0 out of 5

کتاب کنترل موتورهای الکتریکی P. R. Giuliani/انتشارات طراح

2,800,000 ریال
کنترل موتورهای الکتریکی این کتاب از ویرایش ششم کتاب لایتن Electrical control for machinec ترجمه شده است. با توجه به فهرست کتاب، کنترل موتورها از جنبه‌های مختلف توضیح داده شدهبیشتر بخوانید