0 out of 5

کتاب تئوری و عملی ابزار دقیق Martyn Hill, John Turner/نشر طراح

1,400,000 ریال
تئوری و عملی ابزار دقیق تکنیکهای ابزارهای دقیق غالباً در سطوح تخصصی آموزش داده نمی‌شود، دانش کاربرد قوانین اندازه‌گیری و تحلیل داده برای مهندسین و صنعتگران حیاتی است. هدف ازبیشتر بخوانید