0 out of 5

درک رفتار سازه ها برای مهندسان معمار و عمران راهنمای تصویری اثر آیور ترجمه خرازی

350,000 ریال
درک رفتار سازه ها برای مهندسان معمار و عمران راهنمای تصویری اثر آیور ترجمه خرازی یک سازه ساختمانی عبارت است از مسیری انتخاب شده(یا کنترل شده) جهت هدایت نیروهای واردهبیشتر بخوانید