0 out of 5

گيجه ها (سنجه ها فرمانها ) و ابزارهاي اندازه گيري و کنترل

130,000 ریال
گيجه ها (سنجه ها فرمانها ) و ابزارهاي اندازه گيري و کنترل مقدمه مترجم این کتاب ترجمه فصل 9 کتاب اصول طراحی ابزار یا Fundamentals Of Tool Design  است کهبیشتر بخوانید