0 out of 5

تجزیه و تحلیل مسائل طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) مک کورمک

450,000 ریال
تجزیه و تحلیل مسائل طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) مک کورمک درس طراحی سازه های فولادی یکی ازمهمترین دروس کاربردی رشته مهندسی عمران میبیشتر بخوانید