0 out of 5

تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل (ویراست پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه حمید قاسمی

100,000 ریال
تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل (ویراست پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه حمید قاسمی
0 out of 5

تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل اوگاتا (ویراست پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه ساسان سیف اله پور

140,000 ریال
تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل اوگاتا (ویراست پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه ساسان سیف اله پور
0 out of 5

تشریح کامل مسایل مهندسی کنترل اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه محمد جواد پرتوی

200,000 ریال
تشریح کامل مسایل مهندسی کنترل اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه محمد جواد پرتوی
0 out of 5

تشریح مسائل مهندسی کنترل نوین اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه دکتر پرویز جبه دارمارالانی

400,000 ریال
تشریح مسائل مهندسی کنترل نوین اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه دکتر پرویز جبه دارمارالانی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مهندسی کنترل اوگاتا (سیستمهای کنترل خطی) ؛ (ویراست پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه محمود دیانی

2,290,000 ریال 2,061,000 ریال
مهندسی کنترل اوگاتا (سیستمهای کنترل خطی) ؛ (ویراست پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه محمود دیانی
0 out of 5

مهندسی کنترل مدرن (ویرایش پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه محمد مهدی ظرافت

220,000 ریال
مهندسی کنترل مدرن (ویرایش پنجم) اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه محمد مهدی ظرافت
0 out of 5

مهندسی کنترل نوین اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه دکتر پرویز جبه دارمارالانی

400,000 ریال
مهندسی کنترل نوین اثر کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه دکتر پرویز جبه دارمارالانی