پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

داده کاوی کاربردی محمد صنیعی آباده/انتشارات نیازدانش

4,000,000 ریال 3,800,000 ریال
داده کاوی کاربردی اثر محمد صنیعی آباده