پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

کتاب داده کاوی کاربردی محمد صنیعی آباده ( ویراست دوم)/انتشارات نیازدانش

4,000,000 ریال 3,600,000 ریال
داده کاوی کاربردی سر فصل ها فصل1: معرفی داده کاوي و کشف دانش فصل2: آماده سازي و پویش داده فصل3: یادگیري مدل فصل4: ارزیابی و تفسیر مدل فصل5: معرفی ابزاربیشتر بخوانید