0 out of 5

آموزش کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه ها در Comfar و کاربرد آن در تهیه طرح های توجیهی اثر میربد

420,000 ریال
آموزش کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه ها در Comfar و کاربرد آن در تهیه طرح های توجیهی اثر میربد با مطالعه این کتاب مطالب ذیل را به طور کاربردی فرخواهید گرفت:بیشتر بخوانید
0 out of 5

آموزش کاربردی تهیه طرح های توجیهی صنعتی، معدنی و کشاورزی اثر مهرجو

400,000 ریال
آموزش کاربردی تهیه طرح های توجیهی صنعتی، معدنی و کشاورزی اثر مهرجو با مطالعه این کتاب مطالب ذیل را به طور کاربردی فرا خواهید گرفت: • الگوی کامل تهیه طرح‌هایبیشتر بخوانید