0 out of 5

مدلسازی و تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار PERFORM-3D اثر حمیدرضا توکلی و مجید مرادی

480,000 ریال
مدلسازی و تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار PERFORM-3D اثر حمیدرضا توکلی و مجید مرادی   پیشگفتار امروزه با توجه به گسترش روز افزون روش های جدید طراحیبیشتر بخوانید