پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

کاربررایانه (جلد 2 دوم) اثرمجید سبزعلی گل/انتشارات صفار

1,500,000 ریال 1,410,000 ریال
کاربررایانه (جلد 2 دوم) اثرمجید سبزعلی گل
0 out of 5

کتاب مهارت دوم : استفاده ازرایانه ومدیریت فایل ها ؛ (نسخه 5) ؛ (تمام رنگی) اثر سید علی موسوی

100,000 ریال
کتاب مهارت دوم : استفاده ازرایانه ومدیریت فایل ها ؛ (نسخه 5) ؛ (تمام رنگی) اثر سید علی موسوی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

کتاب مهارت پنجم : استفاده از پایگاه داده 2016 ACCESS (تمام رنگی) اثر سید علی موسوی

300,000 ریال
کتاب مهارت پنجم : استفاده از پایگاه داده 2016 ACCESS (تمام رنگی) اثر سید علی موسوی
0 out of 5

کتاب مهارت چهارم : صفحه گسترده EXCEL 2016 (تمام رنگی) صفار اثر سید علی موسوی

300,000 ریال
کتاب مهارت چهارم : صفحه گسترده EXCEL 2016 (تمام رنگی) صفار اثر سید علی موسوی
0 out of 5

کتاب مهارت سوم : واژه پرداز WORD 2016 (تمام رنگی) اثر مجید سبزعلی گل

300,000 ریال
کتاب مهارت سوم : واژه پرداز WORD 2016 (تمام رنگی) اثر مجید سبزعلی گل
0 out of 5

کتاب مهارت ششم : ارایه مطالب پاور پوینت Power point 2016 اثر سید علی موسوی

300,000 ریال
کتاب مهارت ششم : ارایه مطالب پاور پوینت Power point 2016 اثر سید علی موسوی