0 out of 5

روش‌های ماشین‌کاری فلزات سرسخت و سوپرآلیاژها

500,000 ریال
روش‌های ماشین‌کاری فلزات سرسخت و سوپرآلیاژها پیش‌گفتار  کتابی که پیشِ‌روی خوانندگان گرامی قرار دارد، مرجع مناسبی برای متخصصین ماشین‌های افزار، در بررسی علمی نحوه‌ی ماشین‌کاری بر روی سوپر آلیاژها، فلزاتبیشتر بخوانید