0 out of 5

فوم های فلزی : مواد و فرآیندهای پیشرفته

75,000 ریال
فوم های فلزی : مواد و فرآیندهای پیشرفته فهرست فصل اول: تاریخچه فصل دوم: روش های تولید فصل سوم: خواص فصل چهارم: کاربرد فوم های فلزی