0 out of 5

آموزش کاربردی و تمرینات تخصصیAUTOCAD برای رشته های عمران و معماری اثر صمیمی

720,000 ریال
آموزش کاربردی و تمرینات تخصصیAUTOCAD برای رشته های عمران و معماری اثر صمیمی این کتاب مهندسی متعددی از جمله عمران و معماری استفاده می گردد. در این کتاب نحوه انحامبیشتر بخوانید
0 out of 5

راهنمای کاربردی و اجرایی آرماتوربندی اثر علیرضا صمیمی

300,000 ریال
راهنمای کاربردی و اجرایی آرماتوربندی اثر علیرضا صمیمی امروزه، دست‌اندرکاران صنعت ساخت‌و‌ساز، همواره در صدد طرح و اجرای ایده‌های نوین معماری با محوریت استحکام حداکثری می‌باشند. مجریان، پیمانکاران، معماران، مهندسان،بیشتر بخوانید
0 out of 5

راهنمای کاربردی و اجرایی تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان اثر علیرضا صمیمی

250,000 ریال
راهنمای کاربردی و اجرایی تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان اثر علیرضا صمیمی تخریب، گودبرداری و سازه نگهبان از اولین مراحل شروع ساختمان سازی، در صورت وجود بنای قدیمی کهبیشتر بخوانید