0 out of 5

اصول و طراحی کوره های صنعتی

1,450,000 ریال
اصول و طراحی کوره های صنعتی این کتاب حاصل تجربه 30 ساله مولفان در دو حیطه دانشگاهی و صنعتی است. روش های مطرح شده در این کتاب به وضوح دربیشتر بخوانید