پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی کامپیوتر و الگوریتم اثرعین الله جعفرنژاد قمی(ویراست چهارم)

1,500,000 ریال 1,400,000 ریال
مبانی کامپیوتر و الگوریتم اثرعین الله جعفرنژاد قمی