پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آموزش برنامه نویسی c در21 روز -پیترآیتکن – زارع پور

890,000 ریال 840,000 ریال
آموزش برنامه نویسی c در21 روز اثر پیترآیتکن ترجمه زارع پور
0 out of 5

کتاب شیمی تجزیه (جلد اول) اثر گاری . د کریستین ترجمه محمد علی زنجانچی

80,000 ریال
کتاب شیمی تجزیه (جلد اول) اثر گاری . د کریستین ترجمه محمد علی زنجانچی