پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده اثر اندرو اس تننباوم ترجمه ابوالفضل طرقی حقیقت

1,950,000 ریال 1,790,000 ریال
اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده اثر اندرو اس تننباوم ترجمه ابوالفضل طرقی حقیقت
0 out of 5

شبکه های کامپیوتری اثر تننباوم ترجمه پدرام

400,000 ریال
شبکه های کامپیوتری اثر تننباوم ترجمه پدرام سرفصل ها فصل اول: مقدمه فصل دوم: لایه ی فیزیکی فصل سوم: لایه ی پیوند داده فصل چهارم: زیر-لایه ی کنترل دسترسی بهبیشتر بخوانید