پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سیستم های توزیع شده اندرو اس تننبام – عین الله جعفرنژاد قمی/علوم رایانه

5,500,000 ریال 5,250,000 ریال
سیستم های توزیع شده اثر اندرو اس تننبام ترجمه عین الله جعفرنژاد قمی
0 out of 5

سیستم های عامل طراحی و پیاده سازی اثر اندرو اس تننبام ترجمه حجت الله جلیلی

75,000 ریال
سیستم های عامل طراحی و پیاده سازی اثر اندرو اس تننبام ترجمه حجت الله جلیلی