0 out of 5

روش طرح و ساخت با رویکردهای Bridging, BOT, EPC , Turnkey

60,000 ریال
روش طرح و ساخت با رویکردهای Bridging, BOT, EPC , Turnkey فهرست فصل اول: مقدمه ای بر سیستم طرح و ساخت فصل دوم: پیشینه سیستم طرح و ساخت فصل سوم:بیشتر بخوانید
0 out of 5

مدیریت استراتژیک پروژه اثر گلابچی

620,000 ریال
مدیریت استراتژیک پروژه اثر گلابچی فهرست مطالب:   فصل 1- تصمیمات استراتژیک در مدیریت پروژه فصل 2- شرایط پیرامون پروژه فصل 3- مطالعات امکان سنجی پروژه فصل 4- ساختار هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

نظریه های نوین در مدیریت پروژه( نظریه آشوب، نظریه سیستم ها، نظریه بازی، نظریه محدودیت ها) اثر گلابچی

200,000 ریال
نظریه های نوین در مدیریت پروژه( نظریه آشوب، نظریه سیستم ها، نظریه بازی، نظریه محدودیت ها) اثر گلابچی فهرست مطالب:   فصل 1- نظریه آشوب فصل 2- کاربرد نظریه آشوببیشتر بخوانید