پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آسایش حرارتی محاسبات و ملاحظات طراحی/انتشارات یزدا

1,600,000 ریال 1,520,000 ریال
آسایش حرارتی محاسبات و ملاحظات طراحی آسایش حرارتی در ساختمان یکی از مباحثی است که در نگاه اول بسیار ساده می نماید اما از آنجا که به انسان و رفتارهایبیشتر بخوانید