پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آزمون نرم افزاراثر امیر اصغری گلنوش عبائی

2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
آزمون نرم افزاراثر امیر اصغری گلنوش عبائی
0 out of 5

پایگاه های داده پیشرفته برای داده های عظیم (راهکار گذرازسنتی به نوین ) اثر محمدرضا احمدی

300,000 ریال
پایگاه های داده پیشرفته برای داده های عظیم (راهکار گذرازسنتی به نوین ) اثر محمدرضا احمدی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

ریزپردازنده و زبان اسمبلی اثر محمد مهدی همایونپور/شیخ بهایی

2,000,000 ریال 1,850,000 ریال
ریزپردازنده و زبان اسمبلی اثر محمد مهدی همایونپور