0 out of 5

دستنامه مهندسی زلزله 21: پیشرفت هایی در قاب با دیوار پر کننده

700,000 ریال
دستنامه مهندسی زلزله 21: پیشرفت هایی در قاب با دیوار پر کننده در این کتاب می خوانید: مروری بر مودهای شکست دیوار پرکننده دیوار پرکننده ی آجری و نحوه یبیشتر بخوانید