0 out of 5

مجموعه مقررات مشاغل سخت و زیان آور (به انضمام آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

480,000 ریال
مجموعه مقررات مشاغل سخت و زیان آور (به انضمام آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری) وضع قوانین پیشگیرانه، کنترلی و حمایتی می‌تواند بسیاری از شرایط سخت و زیانبیشتر بخوانید