پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

خلاصه مباحث متره و برآورد اثر روحی زاده/عصرکنکاش

1,250,000 ریال 1,200,000 ریال
خلاصه مباحث متره و برآورد اثر روحی زاده فهرست مطالب بخش اول: مثلث اجرای پروژه فصل اول: مشاور فصل دوم: پیمانکار بخش دوم: پیمان فصل سوم: پیمان فصل چهارم: شرایطبیشتر بخوانید