0 out of 5

مبانی ماشینهای الکتریکی DC – AC (جلد 1و2 اول و دوم) اثر امانوئل پریکلس ترجمه مهرداد عابدی

240,000 ریال
مبانی ماشینهای الکتریکی DC – AC (جلد 1و2 اول و دوم) اثر امانوئل پریکلس ترجمه مهرداد عابدی
0 out of 5

مقدمه ای بر سیستمهای کنترل با پسخور اثر امانوئل پریکلس ترجمه حسن روشن بخش

25,000 ریال
مقدمه ای بر سیستمهای کنترل با پسخور اثر امانوئل پریکلس ترجمه حسن روشن بخش
0 out of 5

مقدمه ای بر کنترل سیستمهای کنترل با پسخور

25,000 ریال
مقدمه ای بر کنترل سیستمهای کنترل با پسخور کتاب حاضر در فصلهای متعددی نگاشته شده که هر فصل به قسمتی در زمینه ای از دانش کنترل می پردازد. این کتاببیشتر بخوانید