پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مدیر تضمین کیفیت اثر اقبال جباری/دیباگران

1,600,000 ریال 1,520,000 ریال
مدیر تضمین کیفیت اثر اقبال جباری سازمان ها بر حسب شرایطی که در آن قرار دارند، معمولا تلاش می کنند تا با استفاده از استانداردهای مورد نیاز خود، خدمات وبیشتر بخوانید
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مدیریت کنترل کیفیت بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گروه شغلی مدیریت و صنایع اثر اقبال جباری/دیباگران

1,650,000 ریال 1,590,000 ریال
مدیریت کنترل کیفیت بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گروه شغلی مدیریت و صنایع اثر اقبال جباری بررسی رابطه کیفیت و رقابت پذیری، ابعاد ظریف وبیشتر بخوانید