پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

شبیه سازی دو بعدی سیلاب در محیط مدل عددی HEC-RAS 5 اثر دکتر اصغر عزیزیان/نوآور

2,160,000 ریال 2,050,000 ریال
شبیه سازی دو بعدی سیلاب در محیط مدل عددی HEC-RAS 5 اثر دکتر اصغر عزیزیان درباره کتاب در دهه‌های اخیر و با گسترش روز افزون تکنولوژی به ویژه در زمینهبیشتر بخوانید
0 out of 5

کاربرد کوانتوم GIS در علوم و مهندسی آب اثر دکتر اصغر عزیزیان

1,870,000 ریال
کاربرد کوانتوم GIS در علوم و مهندسی آب اثر دکتر اصغر عزیزیان با رویکرد کاربرد در مدلسازی هیدرولوژیکی، منابع آب و سنجش از دور با افزایش استفاده مدیران، مسئولان وبیشتر بخوانید