0 out of 5

آموزش کاربردی مدلسازی جریان و روسوب در HEC-RAS اثر عزیزیان

490,000 ریال
آموزش کاربردی مدلسازی جریان و روسوب در HEC-RAS اثر عزیزیان این کتاب مدلسازی هیدرولیک جریان و رسوب یک بعدی توسط مدل معروف HEC-RAS را در مسیر رودخانه ها و آبراهه‌هایبیشتر بخوانید