پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای فنی ساختمان سازی: عناصر و جزئیات ساختمان های متداول

3,000,000 ریال 2,850,000 ریال
راهنمای فنی ساختمان سازی: عناصر و جزئیات ساختمان های متداول فهرست مطالب فصل اول: معرفی نقشه های جغرافیایی فصل دوم: پیاده کردن نقشه فصل سوم: شالوده بتنی فصل چهارم: سازهبیشتر بخوانید