پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) اطیابی/انتشارات جویبار

4,900,000 ریال 4,750,000 ریال
تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) فهرست مطالب پیش گفتار ویرایش SI 11 پیش گفتار 12 بخش اول: مقدمه ای بر تحلیل سازه ها و بارهای سازه ایبیشتر بخوانید