پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

رویکردی نوین در هوش مصنوعی (جلد 1 اول ) ؛ (ویرایش دوم) اثر استوارت جی راسل ترجمه سعید راحتی/دانشگاه امام رضا

1,850,000 ریال 1,800,000 ریال
رویکردی نوین در هوش مصنوعی (جلد 1 اول ) ؛ (ویرایش دوم) اثر استوارت جی راسل ترجمه سعید راحتی