0 out of 5

طراحی و تحلیل سازه های بتنی در مناطق زلزله خیز اثر ادموند بوث ترجمه مرادی شقاقی

400,000 ریال
طراحی و تحلیل سازه های بتنی در مناطق زلزله خیز اثر ادموند بوث ترجمه مرادی شقاقی سرفصل ها فصل 1: یک نگرش کلی در مورد طراحی مقاوم در برابر زلزلهبیشتر بخوانید