پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده ازANSYS- احمد ریحانی یامی

1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده ازANSYS اثر احمد ریحانی یامی