0 out of 5

آنالیز دینامیک غیرخطی به کمک LS-DYNA

400,000 ریال
آنالیز دینامیک غیرخطی به کمک LS-DYNA یکی از حلگرهای اجزا محدود بسیار قدرتمند که در حال حاضر برای شبیه سازی پدیده های دینامیکی پیچیده مورد استفاده قرار میگیرد، حلگرها LS-DYNAبیشتر بخوانید