پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی احتمالات و آمار مهندسی 1 اثر مجید ایوزیان

1,800,000 ریال 1,700,000 ریال
مبانی احتمالات و آمار مهندسی 1 اثر مجید ایوزیان کتابی که پیش روی شماست حاصل چندین سال مطالعه، آموزش و تدریس مفاهیم تئوری احتمالات و کاربردهای آن می باشد. اینبیشتر بخوانید
0 out of 5

مبانی احتمالات و آمار مهندسی 2 اثر مجید ایوزیان

590,000 ریال
مبانی احتمالات و آمار مهندسی 2 اثر مجید ایوزیان کتابی که پیش روی شماست حاصل چندین سال مطالعه، آموزش و تدریس مفاهیم تئوری احتمالات و آمار مهندسی می باشد. اینبیشتر بخوانید