پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده اثر اندرو اس تننباوم ترجمه ابوالفضل طرقی حقیقت

1,950,000 ریال 1,790,000 ریال
اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده اثر اندرو اس تننباوم ترجمه ابوالفضل طرقی حقیقت
0 out of 5

انتقال داده پارسه ؛ (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر) اثر ابوالفضل طرقی حقیقت

220,000 ریال
انتقال داده پارسه ؛ (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر) اثر ابوالفضل طرقی حقیقت
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل (ویراست سوم) اثر اندرواس تننباوم ترجمه ابوالفضل طرقی حقیقت/پارس رسانه

1,950,000 ریال 1,850,000 ریال
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل (ویراست سوم) اثر اندرواس تننباوم ترجمه ابوالفضل طرقی حقیقت
0 out of 5

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر اثر ابوالفضل طرقی حقیقت

375,000 ریال
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر اثر ابوالفضل طرقی حقیقت