پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

کتاب 600مسئله ی چند گزینه ای ازداده ساختارها و الگوریتم ها – محمد قدسی/انتشارات فاطمی

1,850,000 ریال 1,760,000 ریال
کتاب 600مسئله ی چند گزینه ای ازداده ساختارها و الگوریتم ها اثر محمد قدسی