پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل (ویراست سوم) اثر اندرواس تننباوم ترجمه ابوالفضل طرقی حقیقت/پارس رسانه

1,950,000 ریال 1,850,000 ریال
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل (ویراست سوم) اثر اندرواس تننباوم ترجمه ابوالفضل طرقی حقیقت