پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

گرمایش از کف تشعشعی/انتشارات یزدا

2,500,000 ریال 2,380,000 ریال
گرمایش از کف تشعشعی سیستم های گرمایش از کف از زمان روم باستان وجود داشته اند. مردمان آن زمان دریافته بودند که سیستم های گرمایش از کفی آسایش و راحتیبیشتر بخوانید