پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آشنایی با شبکه های عصبی اثرآر بی وتی جکسون ترجمه دکترمحمود البرزی/دانشگاه شریف

720,000 ریال 700,000 ریال
آشنایی با شبکه های عصبی اثرآر بی وتی جکسون ترجمه دکترمحمود البرزی