پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اخلاق فناوری اطلاعات سابینا نوبری/ انتشارات فدک ایساتیس

1,700,000 ریال 1,590,000 ریال
اخلاق فناوری اطلاعات همان گونه که هرگونه محدودیت بر روی شبکه های اطلاعاتی در عین آن که می تواند از بسیاری از مشکلات اخلاقی جلوگیری کند، ممکن است افرادی رابیشتر بخوانید