پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

کتاب تحلیل اجزاء محدود مسائل مهندسی به کمک ABAQUS (شامل حل گام به گام 25 مسئله منتخب صنعتی و پژوهشی حامد معیری/انتشارات فدک ایساتیس

6,500,000 ریال 5,850,000 ریال
تحلیل اجزاء محدود مسائل مهندسی به کمک ABAQUS (شامل حل گام به گام 25 مسئله منتخب صنعتی و پژوهشی