پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

محاسبات سرانگشتی تاسیسات/ انتشارات یزدا

7,000,000 ریال 6,750,000 ریال
محاسبات سرانگشتی تاسیسات کلیه معادلات، اطلاعات و قوانین تجربی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع که در این کتاب ارایه شده است، به منظور کمک به طراحان و مهندسین کم تجربهبیشتر بخوانید
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

محاسبات سریع تاسیسات/انتشارات یزدا

1,500,000 ریال 1,400,000 ریال
محاسبات سریع تهویه مطبوع فهرست مطالب   مقدمه فصل1: پیشگفتار فصل2: معادلات فصل3: محاسبات سریع بار سرمایی فصل4: محاسبات سریع بار گرمایی فصل5: محاسبات سریع نفوذ تدریجی هوا فصل6: محاسباتبیشتر بخوانید