0 out of 5

طراحی فرآیند ساخت برای قطعات ماشینکاری مولفین: محمدرضا رازفر – محسن خواجه زاده – مسعود فرحناکیان

280,000 ریال
توسعه روز افزونی در دنیای صنعت در حال انجام است که باعث بروز تغییرات چشم گیری در شکل و ظاهر کارخانه ها و مجتمع های تولیدی می شود. کامپیوتر ها تمام فرآیند ها را در روند ساخت، اجرا و کنترل می کنند که این خود بسیار موثر تر از نیروی انسانی است. به بیان ساده، طراحی فرآیند ساخت را می...