پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مدل سازی و شبیه سازی دینامیک اجسام پرنده مولف: پیتر اچ. زیپفل مترجمین: رضا اسماعیل زاده – محمدعلی الهیان

4,850,000 ریال 4,600,000 ریال
اگرچه بحث مدل سازی و شبیه سازی دینامیک اجسام پرنده با ظهور رایانه های قدرتمند پا به عرصه علوم هوافضا گذاشت، ولیکن این حضور دیر هنگام آنچنان شتابی به خود گرفت که امروزه بحث مذکور یکی از ارکان دانش هوافضا محسوب می گردد. این کتاب در دو بخش مدل سازی دینامیک پرواز و شبیه سازی رایانه ای وسایل پرنده هوافضایی-...